Scribill

Integritetspolicy

Scribills integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter – och varför. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Scribill vill med denna integritetspolicy visa hur Scribill säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679/EG (”GDPR”).  Scribill värnar om din personliga integritet och anser att personlig integritet är av största vikt. Scribill tar därför din integritet på högsta allvar.

 

Genom vår integritetspolicy vill vi visa hur vi garanterar att dina personuppgifter behandlas som lagen kräver.

 

Du har alltid rätt att:

Veta vilka personuppgifter vi har sparat om dig.

Begära att de rättas eller raderas.

Ta tillbaka ditt samtycke helt eller delvis.

 

Personuppgiftsansvar

Scribill AB, organisationsnummer 559387-9843, ansvarar för all behandling av personuppgifter inom Scribills verksamhet.

 

Vad är personuppgifter?

All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk, levande person ses enligt lag som personuppgifter. Till exempel namn, mejladresser, foton och IP-adresser.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

 

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation.

 

Nyhetsbrev

Om du vill hålla kontakten med oss och få mejl med smarta tips, inbjudningar och nyheter behöver vi ha din e-post. När du registrerar dig lämnar du samtidigt ditt samtycke till att vi gör utskicket. Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen.

 

Kunduppgifter

Vi samlar endast in och lagrar personuppgifter från befintliga och blivande kunder som är nödvändiga för att vi ska uppfylla vårt avtal. Till exempel uppgifter om företaget, kontaktpersoner och hur vi når hen. Vi sparar informationen under den tid vi samarbetar och upp till 24 månader efter att vi avslutat samarbetet.

 

Rekrytering och eventuell nyanställning

För att kunna hantera jobbansökningar, eventuella nyanställningar och våra anställda behöver vi ha personuppgifter, till exempel namn, mejladress, personnummer och fysisk adress.

 

När vi nyanställer använder vi uppgifterna för att kunna genomföra eller avsluta rekryteringsprocessen. På lagspråk heter det att det ligger i vårt berättigade intresse att hämta informationen i det här sammanhanget. Vi sparar rekryteringshandlingar i 24 månader från och med att de skickades in.

 

Medarbetare

Uppgifter om medarbetare används endast i syfte att hålla oss till anställningsavtalet. Uppgifter om före detta medarbetare sparar vi endast för att uppfylla lagkrav i bokföringslagen. Andra uppgifter raderar vi.

 

Cookies

På Scribill.com använder vi cookies, en textfil med information som lagras på din dator. Det gör vi för att förbättra och utveckla sajten så att den fungerar så bra som möjligt för dig som besökare. Du kan stänga av cookies genom att gå in på din webbläsares säkerhetsinställningar, men tänk på att vissa funktioner kan fungera sämre om du ändrar inställningen.

 

Analysverktyg

Vi använder statistikverktyget Google Analytics för att mäta och analysera trafik och användarbeteende på vår sajt. Genom att utvärdera informationen kan vi utveckla webbinnehållet och vårt erbjudande. Vi använder endast anonymiserade uppgifter i analysen.

 

Vem har uppgifterna?

Enbart de tre medgrundare av Scribill AB.

 

Vi kan också behöva dela uppgifterna till statliga myndigheter enligt lag.

 

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi har system och interna processer för att garantera att all den information vi behandlar är skyddad från obehöriga. Bara de medarbetare som behöver har tillgång till de personuppgifter vi lagrar.

 

Vårt mål är att behandla dina personuppgifter inom EU/EES, men några av våra leverantörer är etablerade eller lagrar information i andra länder. Ett exempel är systemet Mailchimp för våra nyhetsbrev. Där för vi över personuppgifterna till USA för att lagra genom deras molntjänster. Då hanteras uppgifterna under Privacy Shield.

 

Varifrån hämtar vi dina personuppgifter? 

Utöver de personuppgifter du själv lämnar till oss kan vi få information som är offentligt tillgängliga från tredje part som Facebook och LinkedIn för att hantera rekryteringsprocesser eller skicka ett mailerbjudande. I de här situationerna meddelar vi dig om detta och du får samtycka till att vi sparar informationen.

 

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi kan behöva göra ändringar i vår policy på grund av till exempel lagändringar, direktiv, förordningar eller domstolspraxis som vi inte styr över. Den senaste versionen hittar du alltid på scribill.com.

 

Information, rättelse och radering

Du har rätt att ta del av de personuppgifter om dig som vi hanterar och lagrar. Du kan också rätta, komplettera och radera uppgifter som inte behövs av lagliga skäl. Om du vill ha ett registerutdrag behöver du skicka din förfrågan som fysiskt brev till oss eftersom vi behöver din namnteckning.

 

Tänk på att vi i vissa fall inte kan ta bort dina personuppgifter direkt av lagliga skäl.

 

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss om dina personuppgifter är du varmt välkommen att mejla till kontakt@scribill.se.

 

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se).

 

Denna personuppgiftspolicy uppdaterades senast den 27 juni 2023.

Certifikat, Scribill