Scribill

Kan man se att en text är skriven med AI?

AI:s utveckling har gjort det svårare att skilja AI-genererad text från mänsklig text. Här utforskar om man kan se att en text är skriven med AI och hur verktyg som SynthID från Google DeepMind kan vara lösningen.

Varför är det svårt att upptäcka AI-genererad text?

Forskning från University of Maryland visar att det är nästan omöjligt att pålitligt upptäcka AI-genererad text. Detta beror på flera faktorer:

Flytande språk: AI genererar text som är grammatiskt korrekt och stilistiskt lik mänsklig text.

Förbättrade AI-modeller: AI-tekniken utvecklas snabbt, vilket gör det svårt för detektionsverktyg att hänga med.

Parafrasering: AI kan enkelt parafrasera text, vilket försvårar upptäckten av dess ursprung​.

SynthID är en möjlig lösning

SynthID från Google DeepMind erbjuder en metod för att vattenmärka och identifiera AI-genererat innehåll. Genom att infoga ett osynligt vattenmärke i texten under genereringen, kan verktyget senare avgöra om texten är skapad av AI.

Hur fungerar SynthID?

Vattenmärkning: SynthID justerar sannolikhetspoängerna för valda ord (token) under genereringen för att skapa ett unikt mönster.

Identifiering: SynthID analyserar dessa mönster för att avgöra om texten är AI-genererad. Ju längre texten är, desto mer exakt blir identifieringen​.

Identifiera AI-genererad text

Förmågan att identifiera AI-genererad text är avgörande för att säkerställa trovärdighet och bekämpa desinformation. Detta är särskilt viktigt inom journalistik, forskning och utbildning.

Framtiden för AI och identifieringstekniker

I framtiden kommer det att krävas en kombination av tekniker för att effektivt identifiera AI-genererat innehåll. Samarbete mellan AI-utvecklare och detektionsverktyg kommer att vara nödvändigt för att möta den snabbt utvecklande AI-teknologin.

Reflektioner

Det är viktigt att notera att SynthID inte är en fullständig lösning. Om en text genereras med SynthID och sedan redigeras manuellt, kan vattenmärket försvinna eller försvagas. Även om SynthID kan hjälpa till att identifiera ursprungliga AI-genererade texter, erbjuder det inte ett absolut skydd mot alla former av AI-texter. Detta innebär att SynthID fungerar bäst som ett verktyg i en bredare uppsättning metoder för att bekämpa AI-genererad desinformation.

Om du vill lära dig mer om att generera text med AI erbjuder vi en ChatGPT utbildning som lär dig allt du behöver veta för att komma igång och briljera.

FAQ


Hur kan man upptäcka AI-genererad text?

Det är svårt eftersom AI-genererad text ofta är grammatiskt korrekt och stilistiskt lik mänsklig text. Verktyg som SynthID kan dock hjälpa till genom att vattenmärka texten under genereringen.

Finns det verktyg för att identifiera AI-genererad text?

Ja, exempelvis SynthID från Google DeepMind. Det använder osynliga vattenmärken för att märka AI-genererad text och senare identifiera den.

Varför är det svårt att skilja på AI-genererad och mänsklig text?

AI-modeller är mycket avancerade och kan skapa text som är nästan omöjlig att skilja från mänskligt skriven text. De kan parafrasera och använda grammatiskt korrekta meningar, vilket försvårar upptäckt.

Vad är SynthID och hur fungerar det?

SynthID är ett verktyg från Google DeepMind som integrerar osynliga vattenmärken i AI-genererad text. Dessa vattenmärken gör det möjligt att senare identifiera om texten är skapad av AI genom att analysera specifika mönster i texten.

Resurser:

SynthID

Studie

Kostnadsfri ChatGPT guide

Vi tror på kraften i att dela kunskap med alla. Så, för dig som är nyfiken på ChatGPT men inte känner dig redo för en utbildning, har vi skapat en guide som hjälper dig att komma igång. Här lär vi dig allt från hur du skapar ett konto hos OpenAI, till hur du formulerar en kraftfull prompt, och mycket mer.

När du klickar ”skicka guiden” godkänner du också att vi skickar nyhetsbrev till dig, vi delar företagsrelevanta AI-nyheter, insikter och direkt handlingsbara ChatGPT-tips!

Dela inlägget

ChatGPT Guide

Hur fungerar ChatGPT?

Utforska hur ChatGPT fungerar, från textbehandling till svarsgenerering. Lär dig om AI:ns ’tänkande’, kunskaper och begränsningar.

Claude 3.5 Sonnet
Nyheter

Claude 3.5 Sonnet

Utforska den nya AI-modellen Claude 3.5 Sonnet från Anthropic. Från en jämförelse med andra modeller till hur bra den är på svenska.

Innehållsförteckning

Boka föreläsning

Fyll i dina kontaktuppgifter i kontaktformuläret nedanför så kontaktar vi dig med mer information och bokningsmöjligheter. 

Boka konsultation

Fyll i dina kontaktuppgifter i kontaktformuläret nedanför så kontaktar vi dig med mer information och bokningsmöjligheter. 

Certifikat, Scribill